Loading...
ห้องเรียนพิเศษ GEP
ดูรายละเอียด
ห้องเรียนพิเศษ MSC
ดูรายละเอียด
ห้องเรียนพิเศษ IEP
ดูรายละเอียด
ห้องเรียนพิเศษ MEP
ดูรายละเอียด

ประกาศโรงเรียนเมืองนครราชสีมา

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้ช่วยสอน (Co - Teacher) โครงการ GEP

จดหมายข่าว

ดูจดหมายข่าวทั้งหมด

------ งานประกันคุณภาพการศึกษา ------


------ รายงานผลการจัดการศึกษา ------


Placeholder image
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้คะแนนผลการทดสอบระดับชาติ 100 คะแนน

O-NET 2566

ขอแสดงความยินดี

การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสารภัญญะ รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

29 Feb 2024

จังหวัดนครราชสีมา โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการประประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสารภัญญะ ประเภททีม 5 คน ประจำปี พ.ศ.2567 ตามประกาศ กรมศาสนา

ขอแสดงความยินดี

คุณครูที่ได้รับรางวัลครูต้นแบบ ประจำปี 2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต1

image
image
image
image
image
ขอแสดงความยินดี

นักเรียนที่ได้โควต้าและทำคะแนนได้สูงสุด

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าห้องเรียนพิเศษ

Intensive English Program : IEP

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าห้องเรียนพิเศษ

Math Science Class : MSC

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อโรงเรียนสุรวิวัฒน์

ผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนโควต้าเรียนดี จำนวน 2 คน ตัวจริงจำนวน 4 คน และตัวสำรองจำนวน 10 คน

ประกาศโรงเรียนเมืองนครราชสีมา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินพัฒนาการและความพร้อมนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2,ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนโครงการพิเศษ

ประกาศห้องเรียนโครงการพิเศษ M.E.P

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินพัฒนาการและความพร้อมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนโครงการพิเศษ Mini English Program (M.E.P.)

อ่านต่อ

ประกาศห้องเรียนโครงการพิเศษ I.E.P

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินพัฒนาการและความพร้อมนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ห้องเรียนโครงการพิเศษ Intensive English Program (I.E.P.)

อ่านต่อ

ประกาศห้องเรียนโครงการพิเศษ I.E.P

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินพัฒนาการและความพร้อมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนโครงการพิเศษ Intensive English Program (I.E.P.)

อ่านต่อ
Placeholder image
Placeholder image
กิจกรรม

กิจกรรมนักเรียน

ประชาสัมพันธ์
ห้องเรียนสีขาวในกิจกรรมร่วมด้วยช่วยกัน
บริษัทแม็คโนเลีย มอบนมให้แก่น้องๆนักเรียน
ต้อนรับท่านรองรัฐพล คำไทย
สายชั้น ป.4 ทัศนศึกษา
ท่านรองสุรเดช พึ่งโคตร กล่าวทักทายนักเรียน
ดร.กิ่งดาว หวังร่วมกลาง พร้อมด้วยท่านรองสุรเดช พึ่งโคตร
มอบของขวัญ ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สภ.เมืองนครราชสีมา ลูกจ้าง และนักศึกษาวิชาทหารของวิทยาลัยอาชีวะนครราชสีมา
แสดงความยินดี
ต้อนรับท่านรองสุรเดช พึ่งโคตร

ส่งท่านผอ.สกุลรัตน์ บุตรศรีภูมิ

ต้อนรับท่านรองสุรเดช พึ่งโคตร
ดร.กิ่งดาว หวังร่วมกลาง มอบของขวัญปีใหม่ แก่คณะครู
ท่านรองสกุลรัตน์ บุตรศรีภูมิ อำลานักเรียน
ประชุมสมาคมผู้ประกอบการสถานศึกษา
ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา
นิเทศติดตามประเมิน การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
ทำบุญตักบาตร
ทำบุญตักบาตร
เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566