Loading...
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อโรงเรียนสุรวิวัฒน์

ผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนโควต้าเรียนดี จำนวน 2 คน ตัวจริงจำนวน 4 คน และตัวสำรองจำนวน 10 คน